Ochrona - Ochrona sielawy w jeziorach wigierskich polega na zasilaniu jezior narybkiem sztucznie hodowanym w parkowej wylęgarni ryb w Tartaku © sielawa.com Ochrona - Ochrona sielawy w jeziorach wigierskich polega na zasilaniu jezior narybkiem sztucznie hodowanym w parkowej wylęgarni ryb w Tartaku © sielawa.com
Aktualnie jesteś:  sielawa.com Sielawa Ochrona

Ochrona

Ochrona sielawy w jeziorach wigierskich polega na zasilaniu jezior narybkiem sztucznie hodowanym w parkowej wylęgarni ryb w Tartaku. W tym celu w okresie tarła odławia się dojrzałe do rozrodu ryby - tarlaki. Pozyskana od samic (ikrzyc) ikra po zapłodnieniu mleczem umieszczana jest w aparatach wylęgowych. Przez cały okres inkubacji, trwający od 4 do 5 miesięcy, ikra jest pielęgnowana – czyści się ją z zawiesiny, wykonuje kąpiele antygrzybicze, oddziela ikrę martwą od żywej. Stosowanie takich zabiegów pozwala na znaczne zmniejszenie strat; przeżywalność ikry sielawy w wylęgarni kształtuje się przeważnie na poziomie przekraczającym 80 procent. W wylęgarni w Tartaku uzyskuje się corocznie ok. 25 – 30 milionów wylęgu sielawy. Narybek ten trafia do wielu jezior, zarówno „parkowych” (Wigry, Pierty), jak i do położonych w innych regionach Polski, nierzadko odległych o kilkaset kilometrów. Dzięki funkcjonowaniu wylęgarni sielawa - ryba określana reliktem z epoki lodowcowej, ciągle żyje w naszych wodach. Sielawa utrzymuje w WPN-ie wysoką liczebność.

Wymiar ochronny 18 cm
Okres ochronny 15 X - 31 XII
źródło: www.wigry.win.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe